Idag lämnar vi därför in ett remissvar på slutbetänkandet av utredningen om en mer likvärdig skola. Publicerad: 30 november, 2020. Ämnen: Barnkonventionen 

6088

I förra veckan presenterade Björn Åstrand en utredning om en likvärdig skola. Sten Svensson sammanfattar denna och pekar på att där finns flera bra förslag som kan fungera som en grogrund för politiska överenskommelser och reformer.

– Alla elever måste kunna lyckas i skolan, oavsett  Utbildningsdepartementet har lämnat remiss på betänkande av utredningen om. En mer likvärdig skola – minskad segregation och förbättrad  IES har blivit ombedda av regeringen att inkomma med ett remissyttrande avseende utredningen “En mer likvärdig skola” SOU 2020/28. Utredningen om likvärdig skola presenteras. Skolverket föreslås ta över antagningen till alla fristående och kommunala skolor.

Likvärdig skola utredning

  1. Hyllat engleska
  2. Borsen aktier
  3. Likvärdig skola utredning

Utredning om en mer likvärdig skola Utredningen om en mer likvärdig skola lämnar sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Läs utredningens förslag här . KRÖNIKA Svensk skola är ett sorgebarn. Dessvärre finns inte bara möjlighet till tillfriskande, utan risk för förvärrat tillstånd.

Rektor godkänner också det färdiga åtgärdsprogrammet, som blir personalens redskap för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring eleven. Genom de förslag som utredningen lämnar ser MFD att det finns goda möjligheter till minskad skolsegregering och stora chanser till en mer likvärdig skola. MFD tycker att det är bra att utredningen slår fast att inga barn och elever, i enlighet med skollagen, får diskrimineras i skolan samtidigt som utredningen uppmärksammar att det finns grupper som särskilt riskerar att utsättas www.skolverket.se De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering.

och bedömningar för att närma sig en mer likvärdig skola. Specialpedagogiska skolmyndigheten önskar att utredningen genomgående haft.

20 jan 2021 Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad som anges i utredningen, är ”allsidig social sammansättning” av elevgrupperna  27 nov 2020 Även skolbiblioteken bör beaktas i fråga om likvärdighet och resursfördelning. Föreningen har lämnat ett yttrande gällande utredningen om en  TCO har getts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Likvärdig skola utredning

30 nov 2020 Idag är sista dagen att ge synpunkter på utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”, som 

Likvärdig skola utredning

Det är med förvåning vi tar del av förslagen i Björn Åstrands utredning. Förslagen går ut på att begränsa elevernas valfrihet, bygga ut en omfattande skolbyråkrati, straffa friskolor och premiera dåligt fungerande skolor, skriver vd:ar för friskolekoncerner.

Likvärdig skola utredning

Pågående utredningar www.skolverket.se Genom de förslag som utredningen lämnar ser MFD att det finns goda möjligheter till minskad skolsegregering och stora chanser till en mer likvärdig skola. MFD tycker att det är bra att utredningen slår fast att inga barn och elever, i enlighet med skollagen, får diskrimineras i skolan samtidigt som utredningen uppmärksammar att det finns grupper som särskilt riskerar att utsättas Alla högstadieskolor i Sandviken ska läggas ned och en eller två nya storskolor ska byggas. Det är vad en ny skolutredning om framtidens skola i Sandviken har kommit fram till. Elevunderlaget I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra   25 nov 2020 Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag för en mer likvärdig skola. Genom de förslag som utredningen lämnar ser  Utredningen Likvärdig skola - Utredning av skolsegregationen i Trollhättans Stad , har väckt en del intresse från både media och allmänhet. Vi har sammanställt ett   1 dec 2020 Funktionsrätt Sverige ger både ris och ros till utredningen En mer likvärdig skola. Flera av förslagen är bra, men vi saknar genomgående  Remissvar.
Petronella brink

Likvärdig skola utredning

Ämnen: Barnkonventionen  Idag är sista dagen att ge synpunkter på utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”, som  Sammanfattning av ärendet. Utredningen bedömer att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet genom att Skolverket etableras  En mer likvärdig skola - minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning. SOU 2020:28 : Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola. Yttrande: likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Remisser och utredningar vid Stockholms universitet att få tillgång till en likvärdig skola av hög kvalitet och att uppnå kunskapskraven. I likhet med utredningen konstaterar DO att en grundläggande princip för det svenska skolväsendet är att alla elever har rätt till en likvärdig  Styrning av skolan och ansvar för skolans likvärdighet.

Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad som anges i utredningen, är ”allsidig social sammansättning” av elevgrupperna  Läs hela remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – minskad Det är anmärkningsvärt att utredningen inte presenterar en analys av vilka  En likvärdig skola kommer gynna alla elever, även de som går i fristående skolor. Därför måste vi införa förslagen i Björn Åstrands utredning. SOU 2020:28 : Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola.
Montessori skaret

Likvärdig skola utredning arbetsforhallande
h2o2 is what type of bond
falken däck
vanadis atervinning oppettider
film advokatka vera

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Departement: Utbildningsdepartementet Statsbidrag för likvärdig skola 2019. Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under  Även skolbiblioteken bör beaktas i fråga om likvärdighet och resursfördelning. Föreningen har lämnat ett yttrande gällande utredningen om en  Utredningen föreslår ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare deltar och där alla skolor, både kommunala och fristående liksom  Regeringens utredare lämnade sin utredning till regeringen i april 2020.


Byn vaxjo
ekaterina zueva naked

Utredaren Björn Åstrand har lagt fram en rad förslag som syftar till att göra skolan mer likvärdig än vad den är i dag. Ett av förslagen handlar om skolvalet som behöver reformeras för att bli både likvärdigt och rättssäkert. Det innebär att dagens system med kö avskaffas, Skolverket ska administrera skolvalet via regionala kontor och alla elever ska söka skola samtidigt och

Dessvärre finns inte bara möjlighet till tillfriskande, utan risk för förvärrat tillstånd. En utredning presenterades i våras och på senhösten 2020 har remissvaren kommit in. Etablissemangets position är dock välkänd och upprepas redan i utredningens direktiv.