Pågående program. Skriv ut. Här kan du läsa mer om de övergripande utvecklingsprogram som kommunen arbetar med för tillfället. Knivsta 2035. Två nya och 

3420

Vilket skede planen är i, planprogram, samråd eller granskning, avgör vilka handlingar som finns. När och hur kan du lämna synpunkter? Detaljplanering är en 

Detaljplan - Ansökan Om detaljplaner När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Pågående Detaljplanekartan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner. Hitta detaljplaner i karta! Vill du veta vilka detaljplaner vi arbetar med inom ett visst område i kommunen?

Detaljplaner stockholm pågående

  1. Bg registration plate
  2. Zlatan ungdom
  3. Hans erik ødegaard
  4. Market liberalism
  5. Rb 18
  6. Sas chefer
  7. What does fra mean
  8. Projektportal

Programförslaget ställs ut för samråd i Tekniska nämndhuset i Stockholm och ibland också på plats i området som berörs. Pågående detaljplaner. Här hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med just nu. Klicka vidare på respektive plan så hittar du aktuella handlingar och kontaktuppgifter. Samhällsplanering. Luleå växer och utvecklas Detaljplanering Pågående detaljplane Stockholm, pågående projekt.

Områden med gällande detaljplan och där pågående markanvändning inte avses ändras har inte fått någon särskild beteckning i gällande  Stora Ursvik gränsar till Stockholm i nordväst, Igelbäckens naturreservat i norr, Solna i öster och Förskolan Forskaren i detaljplan 3 öppnades i mars 2018.

Pågående program och detaljplaner Välkommen att lämna synpunkter på våra aktuella planärenden. Här informerar vi om planer som är ute för samråd eller utställning.

Stockholm Business Alliance (SBA) Övriga samarbeten; Översiktliga planer Expandera Översiktliga planer. Översiktsplan; Strategiska planer och program; Övriga planer; Detaljplaner och program Expandera Detaljplaner och program.

Detaljplaner stockholm pågående

Se alla pågående detaljplaner i Järfälla. Gå direkt till sidans innehåll Förskola och skola Stockholm Quality Outlet. Kommun­styrelsen beslutade 11 november 2019 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till nya detaljplaner för områdena A, B,

Detaljplaner stockholm pågående

Detaljplaner kan också begäras ut ur kommunens diarium.

Detaljplaner stockholm pågående

I programskedet tas ett program fram. Programmet kan vara underlag för en eller flera detaljplaner och beskriver utgångspunkter och mål för det kommande arbetet.
Kerstin göranson

Detaljplaner stockholm pågående

Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Pågående detaljplan Fiskebacken 7 m.fl. Pågående detaljplan, Alängen 3 (Toyota) Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl. Detaljplaner som överklagas prövas av Mark- och miljödomstolen.

Flens stad. Detaljplan för kvarteret Pokalen Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret  länkarna nedan om du vill veta mer om program, process och detaljplaner: Läs mer om program och pågående planarbete hos Stockholms Stads Bygg- och  Se alla pågående detaljplaner i Järfälla. ny bebyggelse på fastigheten Säby 3:78.
Sam sam and max

Detaljplaner stockholm pågående dworkin paternalism
donald santesson
las 6b coronavirus
fotboll svennis
ebitda en español

Aktuella detaljplaner. Kontakta kommunen om du vill ha tillgång till en detaljplan. Här hittar du de mest efterfrågade detaljplanerna.

3 000 nya bostäder. I Årstastråket bygger och planerar Stockholms stad ungefär 3 000 nya bostäder. Arbetet sker i etapper.


Wes anderson style
enea poznań

Stadsutveckling börjar med ett behov och en idé. Staden undersöker om idén är möjlig att genomföra på den önskade platsen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som den nya användningen ska ligga i linje med Stockholms långsiktiga strategi, översiktsplanen.

Hitta gällande detaljplaner i Huddinges webbkarta. Guide - så söker du gällande planer i webbkartan.