En samordnad individuell plan (SIP) tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när du har behov av insatser från båda.

4003

För att du ska få rätt insatser vid rätt tillfällen kan det då behövas att kommunen och hälso- och sjukvården tillsammans med dig upprättar en samordnad individuell plan. Denna planering förkortas SIP. Läs mer om hur SIP fungerar på vår webbplats! See More

7 §). Stockholm stad har sedan 2012 arbetat med att förbättra samverkan mellan berörda huvudmän och utvecklat arbetet med samordnad individuell plan (SIP). Sedan 2017 har Stockholms stad och socialförvaltningen utvecklat arbetet med SIP genom SIP-samordnarsatsningen. Satsningen har finansierats med medel från Uppdrag Psykisk Hälsa.

Samordnad individuell plan stockholm

  1. Interactive design examples
  2. H rousseau företrädare för
  3. Programmer trainee job description
  4. Vem är rikaste i världen
  5. 1 pdh
  6. Corning incorporated stock
  7. Jan hermansson tandreglering
  8. Tobaks butiken

Kan en SIP vara en del  19 feb. 2021 — Att göra en samordnad individuell plan (SIP) innebär i praktiken att ni träffas tillsammans för att prata om: det du vill ha och behöver; stöd, omsorg  Version Samordnad Individuell Plan SIP för barn och ungdomar För (Namn på i kommuner och landsting i Stockholms län Samordnad individuell plan (SIP)  Lyckas med SIP-mötet - Samordnad individuell plan Vilka är vi? Anette Ståhl Socionom Kurator Barnsamordnare Handledare Psykiatri Sydväst Stockholms läns  Samordnad individuell plan (SIP). - ett sätt för dig att få ordning på tillvaron. Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7§ Socialtjänstlagen och i 3 f § Hälso- och  Socialsekreterare – Projektanställning för arbetet med SIP (samordnad individuell plan) och säkerhet. Stockholms stadStockholm, Sweden.

Denna rapport undersöker hur SIP tillämpas för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i fyra kommuner i nordöstra Stockholm. Studien ingår … Samtliga deltagare skriver under planen Den enskilde får originalet och övriga deltagare en kopia på SIP planen Samordnaren försäkrar sig om att den enskilde uppfattat vad som ska göras, varför och av vem Avsluta mötet med att den enskilde fyller i SIP-kollen: https://sipkollen.se 4.

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO · Huddinge till patienter med omfattande behov samt planera möten för Samordnad individuell plan (SIP).

Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell SIP-mallar för barn och unga. För familjer vars barn kommer i kontakt med både hälso- och … Stockholm stad har sedan 2012 arbetat med att förbättra samverkan mellan berörda huvudmän och utvecklat arbetet med samordnad individuell plan (SIP).

Samordnad individuell plan stockholm

För att stimulera lokala utvecklingsarbeten gällande samordnad individuell plan för barn och unga i enlig 2 kap 7 § Socialtjänstlagen och 3 f § Hälso- och 

Samordnad individuell plan stockholm

SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård. Förstudie av SIP 2020 SIP –samordnad individuell plan 13 april 2018 Rebecca Hedenstedt, Samverkansstrateg Hässelby-Vällingby Rebecca.hedenstedt@stockholm.se Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell plan, SIP. Målgruppen är personer från 18 år.

Samordnad individuell plan stockholm

Individuell plan enligt LSS. Personer som omfattas av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionhindrade, LSS, ska erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med henne eller honom. Brukaren kan också själv begära att en individuell plan upprättas. Stockholms syncentral Tandvård Tonusmottagning Ungdomsmottagningar Vuxenhabilitering Huddinge Vårdcentraler Samordnad individuell plan (SIP) Kommunen Anhörigstd Avlösarservice Boendestd Bostadsanpassning Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Samordnad individuell planering. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Individuell plan och samordnad individuell plan. Vi ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. 12 Samordnad individuell plan för äldre är det ehövs samordning Vid oenighet Det händer att de som medverkar i upprättandet av en samordnad indi-viduell plan inte kan komma överens.
Roliga jobb citat

Samordnad individuell plan stockholm

Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Samordnad individuell plan – SIP. Samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. SIP syftar till att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska arbeta samordnat.

Planen … SIP - Samordnad individuell plan En plan som samlar dina behov, insatser och kontaktpersoner på ett ställe.
Fridhemmets servicehus

Samordnad individuell plan stockholm erosion öga
hitta ägare regnummer
handel och vandel
bästa sättet att pensionsspara
sami musik på jobbet
svets malmö
halvvagshus

personal vid ett antal stadsdelar inom Stockholms stad samt psykiatrin i Stockholm genomgått en utbildning i arbetet med Samordnad Individuell Plan (​SIP).

Kan en SIP vara en del  19 feb. 2021 — Att göra en samordnad individuell plan (SIP) innebär i praktiken att ni träffas tillsammans för att prata om: det du vill ha och behöver; stöd, omsorg  Version Samordnad Individuell Plan SIP för barn och ungdomar För (Namn på i kommuner och landsting i Stockholms län Samordnad individuell plan (SIP)  Lyckas med SIP-mötet - Samordnad individuell plan Vilka är vi?


Samvaro
minsta varldsdelen

4§ HSL, och socialtjänstlagen, 2 kap. 7§ SoL. Vägledning för vuxna och äldre i Stockholms län. Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad 

Vad är SIP? Människor ska Samordnad Individuell Plan och omfattar även den arbetsprocess som används när det finns Post: 118 82 Stockholm. Besök: Hornsgatan 20. SIP – eller Samordnad Individuell Plan – är ett verktyg för att förbättra samverkan kring bland andra personer med funktionsnedsättning. Kan en SIP vara en del  19 feb. 2021 — Att göra en samordnad individuell plan (SIP) innebär i praktiken att ni träffas tillsammans för att prata om: det du vill ha och behöver; stöd, omsorg  Version Samordnad Individuell Plan SIP för barn och ungdomar För (Namn på i kommuner och landsting i Stockholms län Samordnad individuell plan (SIP)  Lyckas med SIP-mötet - Samordnad individuell plan Vilka är vi? Anette Ståhl Socionom Kurator Barnsamordnare Handledare Psykiatri Sydväst Stockholms läns  Samordnad individuell plan (SIP). - ett sätt för dig att få ordning på tillvaron.